پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399
مقالات

لیست مقالات کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

معاونت نظارت بر بهره برداری- آقای سید احسان صائبی نیا

امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب قم در کشت گندم، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب، سید احسان صائبی نیا، مهر 89

بررسی تکنولوژی جدید بسترسازی در کاهش و مهار سیلاب، کنفرانس چالش آب استان قم، چاپ در نشریه عمران اب، خرداد 89

معرفی تکنولوژی جدید در ناتراوایی بتن، کنفرانس ملی بتن ناتراوا، چاپ در نشریه عمران اب، سید احسان صائبی نیا، شهریور 89

معرفی یک مدل تحلیلی بر مبنای احتمالات جهت تخمین هد، کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب کاشان، سید احسان صائبی نیا، خرداد 91.

مدلسازی تراوش در سدهای خاکی با شبکه عصبی و نرو فازی، نشریه پژوهشی دانش آب و خاک، سید احسان صائبی نیا و احسان قاسمی، مهر 94.

اداره فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات جغرافیایی- خانم محدثه محمدی

یک روش دوفاکتوره دارای محرمانگی پیشرو برای احراز هویت و توافق گیری در پروتکل برقراری جلسه با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی- دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات- محدثه محمدی،ریحانه علیزاده- تیر 96

یک روش کارآمد تک فاکتوره مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای احرازهویت و توافق کلید در پروتکل برقراری جلسه، چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سمیرا محمدی، محدثه محمدی، مرتضی نیکوقدم- تیر 97

یک روش کارآمد دو فاکتوره مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای احرازهویت و توافق کلید در پروتکل برقراری جلسه، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، نیلوفر روانبخش، محدثه محمدی، محبوبه نظری- تیر 96

معاونت طرح و توسعه- آقای سید مهدی سوفاری

بررسی عملکرد آب شیرین کن HD خورشیدی با هدف تجاری سازی،همایش تخصصی نمک زدایی آب های شور، لب شور و تصفیه پساب- مجید عمیدپور، مجید مجد میرزایی، سید مهدی سوفاری

طراحی و ساخت آب شیرین کن بهینه خورشیدی به روش رطوبت زنی- رطوبت زدایی هوا. دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران- سید مهدی سوفاری، محمد ضامن، مجید عمیدپور

بررسی نقش اختلاط جریان ها در طراحی بهینه شبکه آب و انرژی،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، مجید عمیدپور،سید مهدی سوفاری

تحلیل همزمان مصرف آب و انرژی در فرآیندها با استفاده از برنامه ریزی ریاضی،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، مجید عمیدپور،سید مهدی سوفاری

تولید آب شیرین به روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا با استفاده از انرژی خورشیدی، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران،مجید عمیدپور،محمد ضامن،سید مهدی سوفاری

بهينه­ سازي مصرف انرژي در آب شيرين­کن HD خورشيدي، ششمين همايش ملي انرژي، تهران، خرداد 1386

“Desalination with assisted renewal energy”, PRES05, May 2005

 “Energy Consumption minimization of Humidification-Dehumidification Desalination Process”, ICAER 2007 Conference, December 2007

“Performance Optimization of Humidification-Dehumidification Desalination Process Using Mathematical Programming”, Desalination, 237, 2009

“Cost Optimization of Solar Humidification-Dehumidification Desalination Unit Using Mathematical Programming”, Desalination, 239, 2009

“Experimental Validation of an Optimized Solar Humidification-Dehumidification Desalination Unit”, Desalination and  Water Treatment, 6, 2009

“Improvement of solar humidification–dehumidification desalination using multi-stage process”, Chem. Eng. Trans. 25, 2011

“Experimental investigation of a two-stage solar humidification–dehumidification desalination process”, Desalination, 332, 2014

طرح و برنامه و مشارکت بخش خصوصی-آقای احسان قاسمی

مدلسازی تراوش در سدهای خاکی با شبکه عصبی و نرو فازی، نشریه پژوهشی دانش آب و خاک، سید احسان صائبی نیا و احسان قاسمی، مهر 94.

مقاله " معرفی سیستم های هشدار سیلاب "؛ شرکت آب و برق خوزستان(1384)

مقاله "اثرات فرسایش سرریزهای حاوی رسوب"؛ فصلنامه علمی پژوهشی عمران مدرس، دانشگاه تربیت مدرس(1385)

مقاله "حذف فسفر از فاضلاب های روستایی به وسیله خاک"؛ همایش چالش آب در استان قم(1389)

مقاله " آبیاری مزارع با استفاده از فاضلاب شهری"؛ همایش استفاده از پساب در کشاورزی(1389)

مقاله " فن­آوری تبلور در کاهش تراوایی بتن"؛ مجله بین­المللی عمران آب(1389)

مقاله " چالش­های موجود در تامین آب مشترکین روستاهای استان قم"؛ نشریه برنامه، استانداری قم(1389)

مقاله " معرفی مدل تحلیلی بر مبنای احتمالات جهت تخمین میزان فشار (هد) مورد نیاز در طول دوره بهره برداری خطوط لوله آب"؛ همایش ملی آب و فاضلاب، کاشان(1391)

مقاله " فواید دورکاری در سازمانهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی در ایالات متحده امریکا)"؛ همایش دورکاری، وزارت کشور، تهران(1391)

اثرات پسماند مواد آرایشی و بهداشتی در آب آشامیدنی، روزنامه ایران، سال بیستم شماره 5605، 21 اسفند 1392

Scouring in downstream of sediment- carrying free water jet :11th (ISRS), South Africa, 2010

 Antimicrobial Activities of the Polypropylene Imine Dendrimer Against Bacteria Isolated From Rural Water Resources, Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 2014.

 


5.3.12.0
V5.3.12.0