پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399
کتب تالیفی

 کتب تالیفی

ارزش آب، نظریات، برآوردها و راهکارهای اجرایی برای مدیران بخش آب

 

مولفان: احسان قاسمی، مهدی روحانی قوچانی

به سفارش: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

ناشر: ابتکار دانش

  

مهندسی محیط زیست در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی (آب، فاضلاب-پسماند)

 

مولف: مهندس محمد فهیمی تبا

به سفارش: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

ناشر: ابتکار دانش

 

آبداران روستائی

 

مولفان: سعيد ابوالقاسمي راد- محمد احمدي جبلي

ناشر: ابتکار دانش

 5.3.12.0
V5.3.12.0