پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399
قوانین قابل توجه مشترکین

* ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب

چنانچه مصرف‌کننده پس از مهلت قانونی مقرر نسبت به پرداخت آب بهاء اقدام ننماید شرکت نسبت به قطع آب مصرف‌کننده متخلف اقدام خواهد نمود و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدیهی معوقه خود بابت آب بهاء خودداری نماید از طریق مراجع قضایی نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکاران اقدام خواهد نمود. 

* ماده 66 قانون مجازادت اسلامی درباره انشعاب غیرمجاز

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.

* ماده 687 قانون مجازات اسلامی درباره تخریب اموال دولتی

هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی که با هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی و یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب شود بدون آنکه منظور وی اخلال در نظم عمومی و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

* حفاظت و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری (کنتور آب)

مشترک موظف به مرئی‌ نگهداشتن دستگاه اندازه‌گیری (کنتور آب) می‌باشد. در صورت خراب بودن کنتور باید در مدت یک دوره نسبت به تعمیر یا تعویض آن با نظر شرکت اقدام کند در غیر این صورت برابر آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عومی تعرفه برخورد خواهد شد.

 


5.3.12.0
V5.3.12.0